Po uzyskaniu zlecenia od lekarza na wykonanie protezy należy je potwierdzić w oddziale NFZ, 
do którego przynależy pacjent.

Refundacja protezy kończyny dolnej w ramach NFZ wynosi:


PROTEZA PODUDZIA- 4500 zł

PROTEZA UDA- 5500 zł

POŃCZOCHY KIKUTOWE- 240 zł


Istnieje również możliwość uzyskania dodatków środków z poniższych instytucji oraz funduszy:


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON) - PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

© Copyright 2022 - All Rights Reserved

Built with ‌

Offline Website Software