Rehabilitacja

PS PROTEZOWNIA ORTOPEDYCZNA

PS PROTEZOWNIA ORTOPEDYCZNA

Rehabilitacja po amputacji dzieli się na kilka etapów, a pierwszy z nich rozpoczyna się jeszcze w szpitalu. Jej intensywność zależy od poziomu i rodzaju amputacji, wieku pacjenta oraz jego ogólnego stanu zdrowia.

Etapy rehabilitacji po amputacji 

  • Po wyjściu ze szpitala
    Po amputacji na kikut zakładany jest opatrunek mający na celu przyśpieszenie gojenia oraz zapobiegnięcie infekcji. Jeżeli niema przeciwwskazań to po kilku dniach można rozpocząć proces formowania kikuta poprzez bandażowanie oraz jego hartowanie. Jest to bardzo ważna czynność w kontekście dalszego protezowania oraz powrotu do możliwie maksymalnej sprawności. Dodatkowo należy zadbać o ćwiczenia zapobiegające przykurczom w stawach i wzmacniające mięśnie kikuta.
  • Etap protezowania
    Z zagojonego oraz zahartowanego kikuta pobieramy odlew, na podstawie którego tworzony jest lej protezowy. W początkowym etapie pacjent uczy się prawidłowego zakładania protezy, wstawania oraz utrzymania równowagi w nowej protezie.
  • Etap po zaprotezowaniu
    Początkowo pacjent uczy się utrzymywać równowagę oraz poruszania po płaskiej powierzchni. Po opanowaniu tych podstawowych czynności może próbować swoich sił w poruszaniu się po pochyłej powierzchni oraz schodach. Początkowa nauka chodu oraz poruszania się w protezie powinny odbywać się pod okiem fizjoterapeuty. 

Dzięki współpracy z Centrum Medycznym SPORT-REH każdy pacjent może skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów.

Centrum Medyczne SPORT-REH
Leszno 64-100, ul. Święciechowska 74